Cơ cấu nhân sự Trung tâm Đào tạo Quốc tế

   ThS. Trần Quang Long
Quyền Giám đốc Trung tâm
Email: longtq@uel.edu.vn

Điện thoại: 
08 37244 555 (6652)
Nhiệm vụ:

 • Quản lý điều hành các công việc nhân sự ở Trung tâm
 • Thực hiện các nhiệm vụ do Ban giám hiệu phân công 
 • Tìm kiếm mở rộng hợp tác với các trường Đại học nước ngoài

ThS. Trịnh Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm

Email: phuongth@uel.edu.vn

Điện thoại: 08. 37244525 – 08 37244555 (6651)

Nhiệm vụ:

Quản lý chung, chịu trách nhiệm chính toàn bộ công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ được giao của Trung tâm; Xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, năm của mỗi cán bộ, nhân viên trong Trung tâm làm cơ sở thanh toán tiền lương, tiền công; Quản lý cán bộ, nhân viên và tất cả những người tham gia hoạt động với Trung tâm;

Trực tiếp phụ trách:

 • Công tác nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm;
 • Quản lý chung các chương trình đang hoạt động của Trung tâm;
 • Xây dựng đề án các chương trình liên kết.

 

ThS. Nguyễn Minh Thành

Chuyên viên

Email: thanhnm@uel.edu.vn

Điện thoại: 08. 37244525 – 08 37244555 (6651)

Nhiệm vụ:

 • Quản lý chương trình Thạc sỹ Luật kinh doanh quốc tế liên kết với trường ĐH Pantheon-Assas Paris 2
 • Hỗ trợ quản lý chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính liên kết với trường ĐH Benedictine
 • Tham gia viết đề án và hỗ trợ quản lý chương trình Thạc sỹ Luật dân sự liên kết với trường ĐH Pantheon-Sorbonne Paris 1
 • Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm giao

CN. Hoàng Thị Quế Hương

Chuyên viên

Email: huonghtq@uel.edu.vn

Điện thoại: 08. 37244525 – 08 37244555 (6651)

Nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ quản lý chương trình Thạc sỹ Luật kinh doanh quốc tế liên kết với trường ĐH Pantheon-Assas Paris 2
 • Quản lý chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính liên kết với trường ĐH Benedictine
 • Tham gia viết đề án và hỗ trợ quản lý chương trình Thạc sỹ Luật dân sự liên kết với trường ĐH Pantheon-Sorbonne Paris 1
 • Quản lý khóa học tài chính trực tuyến E-Finance.
 • Quản lý khóa học Tiếng Pháp pháp lý liên kết với Đại sứ quán Pháp
 • Văn thư lưu trữ
 • Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm giao
 

Tổng truy cập: 126,594

10,472