Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (CENTER FOR INTERNATIONAL PROGRAMS)
Phòng 605, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3724 4555 (ext: 6651)
Email: international@uel.edu.vn
Facebook: www.facebook/uelinternational

Tổng truy cập: 126,593

10,471